Groenhuys

Een bijdrage leveren aan een beter milieu en geld verdienen, duurzaam wonen is gewoon gunstig. Groenhuys is gespecialiseerd in duurzame technieken die het wooncomfort verbeteren en tegelijkertijd uw huis rendabeler en efficiënter maken.

Sparkk is verantwoordelijk voor het bedenken en uitrollen van de marketing en communicatie van Groenhuys. Wij vinden dat een leverancier van duurzame oplossingen uiteraard duurzaamheid moet uitstralen. Dit begint in de kern met een duurzame bedrijfsfilosofie. De handelingen die hieruit voort vloeien moeten vertrouwd en transparant gecommuniceerd worden. Een prachtige en ethische uitdaging voor Sparkk.